اوقات شرعی به افق شهرها


خانه » آموزش یوگا در 31 روز » آموزش حرکات یوگا,روز بیست و هشتم

آموزش حرکات یوگا,روز بیست و هشتم

آموزش حرکات یوگا,روز بیست و هشتم

تمرینات بیست و هشتمین روز

مروری بر تمرینات گذشته

*******نکات قابل توجه و ضروری قبل از تمرینات یوگا******

شما میتوانید کل تمرینات آموزش یوگا در ۳۱ روز را در یک نرم افزار کامل دانلود کنید

در برنامه امروز به عنوان آخرین روز مروری  خواهد داشت بر بیست و چهار تمرین در مراحل اولیه که قبلاً آموخته‌اید. بنابراین در نهایت دقت و شکیبایی  این تمرینات را به عمل آورید.

تنفس کامل در حالت ایستاده

۱-دوبار این حالت را که قبلاً آموخته‌اید انجام داده و در پایان هر حالت ده ثانیه متوقف شوید.

آموزش یوگا نیدرا

انبساط سینه

۲- این حرکت را براساس  دستورات قبلی انجام داده و در حالت پشت ده ثانیه و در حالت جلو بیست ثانیه متوقف شوید.

آموزش یوگا نیدرا

سپس حرکات پا را  انجام داده و  در پایان ده ثانیه متوقف شوید

آموزش یوگا نیدرا

حالت رقص

۳- سه بار به طور مداوم این حرکت را که قبلاً آموخته‌اید در نهایت آرامی انجام دهید.

آموزش یوگا نیدرا

حرکت مثلث

۴-یکبار حالت کامل حرکت مثلث را که قبلاً آموخته‌اید انجام داده و در هر خم شدن پانزده ثانیه متوقف شوید.

آموزش یوگا نیدرا

حالت تعادل

۵-این حالت را به طور کامل انجام داده  و به ترتیب در پایان هر حرکت به شرح زیرک

-بلند نمودن دست، پمج ثانیه

-تکرار حالت مذکور، پنج ثانیه

-حالت  تصویر شماره ۵، پنج ثانیه

متوقف شده و  پس از کمی استراحت این حالات را با بلند کردن دست چپ تکرار نمایید.

 آموزش یوگا نیدرا

حرکت دورانی

۶-یکبار  حرکات دایره‌ای و ساعتی را که آموخته‌اید انجام داده و در پایان هر چرخش سه ثانیه متوقف شوید.

آموزش یوگا نیدرا

حالات ریشی

۷-یکبار از هر سمت حالت کامل ریشی را که قبلاً آموخته‌اید انجام داده و  در هر خم شدن پانزده ثانیه متوقف شوید.

آموزش یوگا نیدرا

قلاب کردن پا

۸-یکبار حالت کامل این حرکت را که قبلاً آموخته‌اید به ترتیب در حالت زانو  و حالت کامل، انجام داده و در هر کشش ده ثانیه متوقف شوید.

آموزش یوگا نیدرا

بالا کشیدن‌های شکم

۹، ۱۰- دو بار عمل بالا کشیدن شکم را طبق دستورات قبلی انجام داده و پس از هر دم ده ثانیه متوقف شوید سپس پنج بار به طور منظم شکم را  بالا بکشید.

آموزش یوگا نیدرا

آموزش یوگا نیدرا

آموزش یوگا نیدرا

چرخش کامل آرنج به زانو

۱۱- دوبار حرکات آرنج را به زانو را که قبلاً آموخته‌اید انجام داده و در هر خم شدن پنج ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا

۱۲-دوبار در هر سمت حرکت  چرخش کامل را که قبلاً آموخته‌اید انجام داده و در پایان هر چرخش پانزده ثانیه متوقف شوید.

کشش پشت

۱۳- دوبار حالت کامل کشش پشت را که قبلاً آموخته‌اید را انجام داده و  در هر کشش، بیست ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا

کشش پا به تناوب

۱۴-دوبار حالت کامل این  حرکت را که قبلاً اموخته‌اید با هر پا انجام داده و در پایان بیست ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا

حرکات یوگا

خمش پشت

۱۵- دو بار حالت کامل خمش پشت را که قبلاً آموخته‌اید انجام داده و در هر حالت  بیست ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا 

بالا  کردن پهلو

۱۶-دو بار در هر سمت حالت کامل را که قبل اً‌آموخته‌اید انجام داده و  هر بار هفت ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا

بالا بردن پشت

۱۷-دوبار حالت کامل بالا بردن پشت را انجام داده و  هر بار ده ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا

ایستادن روی شانه

۱۸-ابتدا حالت کامل ایستادن روی شانه را که قبلاً آموخته‌اید انجام داده و در پایان دو دقیقه و  نیم متوقف شوید.

حرکات یوگا

سپس حالت جدا کردن پاها را انجام داده و  بیست ثانیه متوقف شوید. آنگاه با نزدیک نمودن پاها «حرکت  پلا» را آغاز نمایید.

حرکت پلا

۱۹-هر چند بار که می‌توانید، سه حالت  حرکت پلا را که قبلاً‌ آموخته‌اید انجام داده و  در هر حرکت  ده ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا

پا روی پا

۲۰-دوبار در هر سمت حرکت «پا رو پا» را که قبلاً‌ آموخته‌اید انجام داده و در پایان حرکت ده ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا

دقت نمایید که حتماً پاها  را تغییر دهید.

ایستادن روی سر

۲۱-یک بار حالت ایستادن روی سر را که قبلاً‌ آموخته‌اید انجام داده و در پایان سی ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا

حرکت کبرا

۲۲-یک بار به طور کامل  با اضافه نمودن چرخش، حرکت کبرا را که قبلاً‌ آموخته‌اید انجام داده و در پایان حالت کامل سی ثانیه و  چرخش ده ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا

حرکت ملخی

۲۳-  یک بار حالت ملایم و کامل (حرکت ملخی) را که قبلاً‌ آموخته‌اید انجام داده و در پایان هر  حالت ده ثانیه متوقف شوید.

حرکات یوگا

حرت کمانی

۲۴-ابتدا یکبار حالت کامل «حرکت کمانی» را که قبلاً‌ آموخته‌اید انجام داده و در پایان این حرکت ده ثانیه توقف داشته، سپس بلافاصله و به طور مداوم، پنج بار حرکت نوسانی داشته باشید.

آموزش حرکات یوگا

تنفس از راه بینی

۲۵- پنج بار عمل تنفس از راه بینی را که دیروز  آموختید انجام داده  ودر پایان به شکل تصویر شماره ۲۵ به تعمق و تفکر پرداخته و سپس چند دقیقه نشسته و افکار را در درون خویش متمرکز سازید.

آموزش حرکات یوگا

مطالب یادداشتی روز بیست و هشتم

ارزیابی عملکرد گذشته

 در پایان تمرینات بیست و هشتمین روز که یک دوره ورزش «یوگا» را به پایان رسانده‌ایم، به ارزیابی گذشته و آنچه که به دست آورده‌ایم می پردازیم.

طی بیست و هشت روز گذشته، سی و هشت روش «یوگا» را آموختیم و چنانچه دقت لازم به کار رفته باشد، حتماً پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نموده‌ایم.

اما باید دانست که این پیشرفت در درجه دوم اهمیت قرار دارد و در واقع باید به چگونگی حقیقتی پرداخت که طی این مدت به دست آمده ا ست.

ارزیابی این حقیقت که تا چه اندازه انجام حرکات آرام، حالات مکث، توقف، تداوم و جهش، ما را به تفکر  عمیق واداشته و از سوی دیگر آموختن حرکات یوگا چه احساسی را در وجودمان پدید آورده است بستگی به مهارتی دارد که اکنون پیدا کرده‌ایم.

در این شرایط است که می‌توانیم آنچه را طی روزهای گذشته تمرین کرده‌ایم، در نهایت دقت و شکیبایی انجام (سایت هیپنوتیسم دات آی آر)داده و در این میان احساس دشواری نداشته باشیم. اگر در انجام حرکات مهارت کامل را نیافته‌ایم دلسرد نشده و با این احساس که اکنون  مشکلات را شناخته‌ایم و به خوبی نقاط ضعف خود را می‌شناسیم در ادامه راه آن را برطرف سازیم.

اکنون به مرحله‌ای رسیده ایم که با آگاهی و درک، قادر به سازندگی هستیم و آسان می‌توانیم در جهت رشد  و تکامل تمریناتی که با دشواری روبرو هستیم گام برداریم.

آنچه که تاکنون آموختیم، اصول اساسی «یوگا» بود که طی این مدت عاید ما شد. از این پس  باید با تنظیم برنامه منظم به ادامه این روش  کامل پرداخت و هرگز تمرینات را قطع ننمود و از مرحله‌ای کامل به مرحله‌ای کامل‌تر راه یافت.

به این ترتیب بدن به «یوگا» عادت کرده و  خود متوجه می‌شویم که تمرینات این ورزش زیبا جزیی  از فعالیت‌های زندگی ما شده  است که می‌تواند  زندگی را در وجود ما لذت‌بخش،پر تلاش و سازنده توأم با آرامش خیال بنماید.

ادامه دارد…(بخش آموزش یوگا در ۳۱ روز)

دیدگاه های این نوشته

دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید

تبلیغات

inapply team | All Rights Reserved - © 2012

باز نشر مطالب هیپنوتیسم دات آی آر تنها با ذکر نام و آدرس سايت مجاز مي باشد .