اوقات شرعی به افق شهرها


خانه » آموزش یوگا در 31 روز » آموزش حرکات یوگا تصویری,روز بیست و ششم

آموزش حرکات یوگا تصویری,روز بیست و ششم

آموزش حرکات یوگا تصویری,روز بیست و ششم

یوگا,یوگا نیدرا,آموزش یوگا نیدرا,هاتا یوگا,یوگا درمانی,آموزش تصویری یوگا

 

تمرینات یوگا بیست و ششمین روز

شما میتوانید کل تمرینات آموزش یوگا در ۳۱ روز را در یک نرم افزار کامل دانلود کنید

 *******نکات قابل توجه و ضروری قبل از تمرینات یوگا******

امروزه حالات کامل برخی از تمرین‌ها را مرور کرده تا چنانچه در انجام آن دچار دشواری هستید در رفع آن بکوشید.

هنگام تمرینات  همواره دقت نمایید که بر خود فشار نیاورده و حالات فشار زیاد را با شکیبایی تحمل نمایید زیرا تدریجاً قادر خواهید شد که به راحتی  تمرین کنید.

قلاب کردن پا

 همان طور که قبلاً آموخته‌اید حالت زانو را یک بار و مچ پا را دو دفعه انجام داده و  در این حالت ده ثانیه متوقف شوید.

۱-اکنون با دستها مچ پاها را گرفته و سر را تا آنجا که می توانید پایین آورده و به ساق  پا برسانید و در همین حالت ده ثانیه  متوقف شوید.

آموزش حرکات یوگا تصویری

حال پا را رها نموده و بدن را راست نمایید و سپس استراحت کنید.

یکبار حرکت  مذکور را انجام داده و در پایان ده ثانیه متوقف گردید.

حالت تعادل

 همان طور که قبلاً آموخته‌اید این حالت را با دوبار  بلند کردن دست راست و  دو بار با بلند کردن دست چپ انجام داده و در پایان  هر حرکت پنج ثانیه متوقف شوید.

۲-اکنون دست راست را تا آنجا که می‌توانید عقب برده  و پای چپ را به شکل تصویر بالا آورده و در این حالت ده ثانیه متوقف شوید.

آموزش حرکات یوگا تصویری

۳-حال به شکل تصویر شماره ۲ دست راست را بلند نموده و در همین حالت ده ثانیه متوقف شوید. به این ترتیب حالت کامل تعادل را انجام داده‌اید.

آموزش حرکات یوگا تصویری

آموزش حرکات یوگا تصویری

اکنون به حالت اول  برگردید و پنج ثانیه متوقف شوید سپس  کمی استراحت  نموده آنگاه این حرکات را با پای چپ انجام دهید.

۴-یکبار هر چهار حالتی را که قبلاً  اموخته‌اید (زانو، ماهیچه،  مچ و پا) انجام داده و در پایان هر حالت ده ثانیه متوقف شوید.

آموزش حرکات یوگا تصویری

۵-حالت به شکل  تصویر شماره ۲، آرنج را به سمت پایین آورده تا به حد ممکن عضلات پشت کشش یابد.

در همین حال ده ثانیه متوقف شوید.

سپس راست نشسته و استراحت نمایید.

کشش پا به تناوب

۶-یکبار هر سه حالت (ماهیچه، مچ و پا) را با پای چپ انجام داده و ۱۵ ثانیه متوقف شوید.

آموزش حرکات یوگا تصویری

۷-به شکل تصویر شماره ۶ آرنج‌ها را به سمت زمین آورده و ده ثانیه متوقف شوید.

سپس راست نشسته و استراحت نمایید.

حال سه حالت  کشیدن پا را با پای راست انجام داده در ایان هر حالتی پانزده ثانیه متوقف شوید. آنگاه راست نشسته و استراحت کنید.

خمش پشت

۸-حرکت خمش  پشت را همان طور که آموخته‌اید  انجام دهید.

آموزش حرکات یوگا تصویری

۹-حال آهسته  خیلی کم روی دستها یا روی انگشتان به سمت عقب خم شوید. سر را به عقب برده و به ستون فقرات انحناء دهید، زانوها را به هم چسبانده و دقت نمایید که نشیمنگاه روی پا باشد.

در این حالت ده ثانیه متوقف شوید.

اکنون بدن را جلو کشیده و به شکل تصویر شماره ۸ در آیید و بلافاصله حالت چهارزانو  را انجام دهید.

حرکت ملخی

به ترتیبی که آموخته‌اید، حالت مجزا بودن پا و سپس حالت متعادل را یکبار انجام داده و در پایان هر حالت ده ثانیه متوقف شوید.

۱۰-اکنون در حالت کامل  زانوها را خم نموده و کشاله ران را از زمین بلند کنید و در این حال ده ثانیه متوقف شوید.

آموزش حرکات یوگا تصویری

سپس پاها را پایین آورده و در حالی که صورت خود را روی زمین قرار می‌دهید، استراحت نمایید.

دوبار این حالت کامل را تکرار نمایید.

حرکت پلا

۱۱-حرکت پلا را که قبلاً آموخته‌اید انجام دهید.

آموزش حرکات یوگا تصویری

توجه داشته باشید که دستهایتان بالای سر قلاب شود.

حال که با کمک ماهیچه‌های پا حدود ده سانتی‌متر به عقب خم شده‌اید بیست ثانیه  متوقف شوید.

۱۲-آهسته زانوها را به طرق سر پایین آورده و فشار را به پشت و گردن بیاورید و در این حالت بیست ثانیه متوقف شوید.

حال با چرخش به جلو از این حالت خارج شده و روی زمین دراز بکشید و استراحت نمایید.

اکنون هر سه حالت پلا، را یکبار انجام داده و در پایان هر حالت بیست ثانیه  متوقف شوید.

حرکت لوتوس

با این تمرینات  حرکت لوتوس را تکمیل  نمایید.

۱۳-ابتدا لوتوی قفل شده را با قرار دادن دست چپ به پشت انجام داده، پنجه  پای چپ را محکم گرفته و بیست ثانیه توقف نمایید.

آموزش حرکات یوگا تصویری

سپس پنجه پای راست را گرفته و بیست ثانیه متوقف گردید.

توجه نمایید که با تمرین بیشتر قادر به انجام این حرکات خواهید بود.

۱۴-لوتوس در حالت ایستادن روی شانه را انجام دهید و برای این منظور روی زمین دراز کشیده و پاهای قلاب شده را با کمک  دست که زیر نشیمنگاه تکیه می‌دهید آهسته بالا ببرید.

در این  حالت یک دقیقه متوقف شوید.

سپس به حالت نشسته در آیید  و پاها را دراز نموده و به استراحت بپردازید.

 

برنامه تمرینات بیست و ششمین روز

 حرکات امروز به منظور رفع هرگونه اشکال در انجام حرکات کامل تمرین می‌شود.

توجه داشته باشید که  حرکات را بی‌وقفه پشت‌سر هم انجام دهید.

۱-قلاب کردن پا ( حالت پاشنه یا کامل یکبار)

۲-کششش پشت (حالت پاها یا کامل یکبار)

۳-حالت تعادل (با کشش  زیاد یکبار در هر سمت)

۴- کشیدن پا

۵-حرکت ملخی

۶-حرکت پلا

این حرکات را انجام داده و سپس به پشت بخوابید  و افکار خود را در درونتان متمرکز سازید.

مطالب یادداشتی روز بیست و ششم

چگونگی  حالات تکمیلی

آنچه را که امروز تمرین نمودید حالات تکمیلی حرکاتی بود که قبلاً آموخته‌اید البته این حرکات تا حدودی تازگی داشت و  در انجام آن احساس  دشواری می‌نمودید. شاید هم چنین احساسی نداشتید و به راحتی قادر به انجام حرکات  بودید.

 ما هم بر دشوار بودن این حرکت اذعان داریم، اما هرگز نومیدی به خود راه نداده و به شما نیز توصیه می‌کنیم که با انجام تمرینات بیشتر آخرین مراحل پیشنهادی «یوگا» را برای سلامتی جسم و روان خویش تحمل کرده و  همواره شکیبا باشید.

البته روشی که آخر کتاب  عرضه می‌شود به این مشکل پایان می‌بخشد و کلیه حرکات را به سادگی  راه رفتن جلوه‌گر می‌سازد.

همان‌طور که تاکنون به تمرینات ادامه داده و عضلات بدن را نرم و قابل انعطاف کرده‌اید خود را برای حرکات کامل‌تر آماده نموده‌اید، در برخورد با این حرکات تکمیلی به خود فشار نیاورده و با دقت بیشتر و حوصله‌ای عمیق‌تر ادامه دهید.

لازم به یادآوری است که در ورزش یوگا صدها حالت و حرکت مختلف در ابعاد وسیع وجود دارد که انجام آنها بستگی به مهارت دقیق و آمادگی اعضاء بدن بخصوص ستون فقرات دارد، این  حرکات(سایت هیپنوتیسم دات آی آر) معمولاً توسط «یوگا»های هندی به راحتی انجام می‌شود که البته این تصور را به وجود می‌آورد که برای دیگر «یوگی»ها انجام چنین  حرکاتی ممکن است و پس از چندی روحیه‌ای منفی به خودگرفته و نسبت به «یوگا» دلسرد می‌شوند.

اما به هیچ‌وجه چنین نیست  و اگر آنچه در  این کتاب که همواره بر انجام حرکات آرام تکیه می‌نماید به طور منظم  اجرا شود، منافع فراوان و قابل لمسی را به شما می‌دهد.

مجموعه حالاتی که در سی و هشت درس به شما عرضه گردید، حالاتی به چشم می‌خورد که شما به آن نیاز دارید نه «یوگی»های هندی …

حرکات خارق‌العاده‌ای را که برخی از انسان‌ها با راه رفتن روی آتش، فرو کردن سوزن به بدن و زنده مدفون شدن نشان می‌دهند با ورزش «یوگا» اشتباه نگیرید. چه  هر کس که به این ورزش سبک روی آورده، هیچ‌گاه به اعمال غیرطبیعی جسم و روح نمی‌اندیشد و تنها به پرورش استعداد درونی خویش می‌پردازد.

ادامه دارد…(بخش آموزش یوگا در ۳۱ روز)

دیدگاه های این نوشته

دیدگاه شما

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید

تبلیغات

inapply team | All Rights Reserved - © 2012

باز نشر مطالب هیپنوتیسم دات آی آر تنها با ذکر نام و آدرس سايت مجاز مي باشد .