اوقات شرعی به افق شهرها


خانه » شعور باطن » تسلط بر نفس

تسلط بر نفس

تسلط بر نفس

تسلط بر نفس

اساس علم مغناطیس عبارت از تسلط بر نفس است. برای رسیدن به این منظور و غایت عالی محتاج به صرف وقت و انجام تمرینات می‌باشیم. شاید در مراحل اولیه این عملیات و تمرینات خیلی شاق و جان‌فرسا به نظر آید، ولی پس از مدتی تمام مرارت‌ها از بین رفته، نشاط جایگزین آنها شده، سختی‌هایی که در نتیجه‌ی پیروی از دستورات این کتاب عاید گردیده فراموش خواهد شد.

برای به دست آوردن نیروی بزرگ تسلط بر نفس، باید جسم خود را به وسیله‌ی تغذیه سالم، ورزش‌های بدنی و نفس‌های عمیق و ممتد تقویت نمود، هم‌چنین شعور باطن را به وسیله‌ی تلقین به نفس نیرومند کرده، شخصیت را بزرگ و از بایگانی نفس استفاده برد تا بدین وسیله چرخی از ماشین اجتماع را با اراده و پنجه‌ی قوی به حرکت در آورده مفید حال اجتماع واقع شد، دیگر شعور و فکر را به وسیله تمرکز قوای فکری به اندازه‌ای تقویت کرد تا بر نفس خود مسلط گردید.

چون از شعور باطن و ظاهر سخن به میان آمد، لازم است متذکر شوم که در کارخانه پرعظمت بدن انسان دو عنصر متفاوت وجود دارد که در کلیه‌ی اعمال و تصمیمات و احساسات با هم شرکت داشته و همکاری می‌نمایند، روان‌شناسان آن دو عنصر را شعور ظاهر و شعور باطن نام نهاده‌اند.

پیشینیان شعور را به چهار درجه تقسیم می‌کردند. “ولایپنتز” آنها را ۱- صریح غیر بین، ۲- صریح بین، ۳- خفی، ۴- اخفی، به رشته تحریر کشیده. امروز قسمت اول و دوم (روشن و مخلوط-  روشن و صریح) را شعور ظاهر و قسمت سوم و چهارم (باطنی- باطنی‌تر) را شعور باطن نامیده‌اند. به عبارت روشن‌تر آگاهی از حالات نفسانی را شعور وجدان نفسی می‌نامند، این علم و آگاهی نمی‌تواند به همه‌ی آن حالات همیشه یکسان باشد، گاهی شدت داشته، زمانی شعف دارد، پاره‌ای از آنها صریح و روشن، قسمتی دیگر تاریک و مبهم هستند. وجدانیات صریحه عبارت از دسته اول است که در زمان حال عارض روان می‌شوند و به شعور ظاهر اطلاق می‌گردد. این شعور همیشه برای درک محسوسات آماده است، و رییس کارخانه بدن بوده ابتکار و ایجاد نظریات، پیش‌بینی موضوعات مختلف از وظایف او است.

وجدانیات مغفوله نیز دسته‌ای است که در زمان حال مورد توجه وجدان نمی‌باشند در حقیقت موقعی جزو دسته اول بوده در حال حاضر قسمت تاریک ذهن و ذخیره آن را تشکیل می‌دهند که شعور باطن خوانده می‌شود مثل دستگاه ثبت و ضبط بوده، مرکز  غرایز بشری و ثبات مکتسبات ارثی است، در ضمن معاون شعور ظاهر می‌باشد، خودکار است، به وظایف خود عمل می‌نماید، نظم و ترتیب در این قسمت کاملاً مراعات می‌شود.

به طوری که قبلاً اشاره شد، مانیه‌تیزم و بخصوص هیپنوتیزم و تلقین در احکام روان‌شناسی وارد گردیده، امروز کاملاً جزو مباحث دانش روان‌شناسی جدید شناخته شده و بستگی کامل با موضوعات آن دارد، برای تشریح امر اجباراً به بیان این موضوعات می‌پردازیم.

نگهداری و به یاد آوردن امور گذشته را در علم روان‌شناسی “حافظه” نامند که در حقیقت بایگانی فکر ما می‌باشد. بستگی آن امور و موضوعات به یکدگیر و متداعی شدن آنها، “تداعی معانی” است، توجه مخصوص به پاره‌ای از موضوعات “دقت” یا “انتباه” خوانده می‌شود. چنان‌چه با امور دیگر مقایسه شود “قضاوت” است در صورت تصویر نیز از نیروی “تصور” استفاده می‌گردد که آنها را الی غیرالنهایه بزرگ و توسعه می‌دهد.

اعمال فکری با توجه به شرح فوق عبارتند از: حافظه- تداعی معانی- دقت- قضاوت- تصور. شعور ظاهر و شعور باطن هر دو در این اعمال دخالت داشته و با هم فعالیت می‌نمایند.

بدین ترتیب که شعور ظاهر دانسته انجام وظیفه می‌نماید، شعور باطن ندانسته وظایف خود را اعمال می‌کند، پس در اعمال فکری دو حالت ممکن است تصور کرد، یکی حالت روشن و صریح و دانسته که وجدانیات صریحه است، دیگری غیر روشن و غیر صریح و ندانسته که وجدانیات(سایت هیپنوتیسم دات آی آر) مغفوله نامیده می‌شود. شعور وقتی به دسته اول اطلاق شود شعور ظاهر خوانده شده چنان چه ناظر دسته دوم باشد شعور باطن گویند. بدین ترتیب شعور یا وجدان نفسی از نظر روان‌شناسی از دو قسمت شعور ظاهر و شعور باطن تشکیل یافته برای تقویت و نیرومند کردن آن محتاج به تمرینات و مشق‌های بخصوص هستیم که در آتیه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

حرکات ارادی از روی بصیرت کامل و دخات شعور ظاهر صورت می‌گیرد برعکس آن در حرکات غیرارادی شعور باطن دخالت می‌نماید در این حرکات یا شخص از آن آگاه است یا این‌که آگاه نیست، مثل انجام دادن کاری در موقع خشم و عصبانیت و این عمل را در اصطلاح روان‌شناسی “بیبهوشی مغز” نامند که در برابر آن وقوف قرار دارد.

به هنگام خواب کردن معمول می‌توان تمام این حرمات را که شخص در انجام آنها اراده‌ای نداشته در بایگانی مغز و شعور باطن ضبط گردیده است بیرون آورده و در آن مطالعه نمود که از نظر تداوی روحی و بازپرسی قابل توجه و ملاحظه می‌باشد بخصوص حرکات و اعمالی را که در آن اراده دخالت داشته بهتر و آسان‌تر می‌توان از بایگانی شخص خوابیده بیرون کشید.

در جنگ جهانی اساتید فن اسرا را بعد دستگیری خواب کرده و تمام اعترافات و نقشه ها و برنامه ها را از آنها میگرفتند پس از بیداری جریان واقع را به آنان شرح داده و بالاخره در حالت بیداری مجبور به اقرار گردیدند. این عمل می‌تواند یکی از دلایلی باشد که بتوان گفت هیپنوتیزم وسیله خوبی برای اعتراف و اقرار گرفتن از مجرمین و متهمین می‌باشد. به طوری که در جنگ جهانی بعضی از کشورهای متخاصم  از این روش استفاده کرده و دستگیر شدگان جنگی را خواب کرده و  اسرار نظامی را از آنان در این حالت می‌گرفتند.

ادامه دارد…(بخش شعور باطن)

مطالب مرتبط

دیدگاه های این نوشته

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

تبلیغات

inapply team | All Rights Reserved - © 2012

باز نشر مطالب هیپنوتیسم دات آی آر تنها با ذکر نام و آدرس سايت مجاز مي باشد .