اوقات شرعی به افق شهرها


خانه » آموزش یوگا در 31 روز » تمرینات یوگا بیست و چهارمین روز

تمرینات یوگا بیست و چهارمین روز

تمرینات یوگا بیست و چهارمین روز

24-yoga

 

تمرینات بیست و چهارمین روز

در برنامه امروز مروری بر تمرینات گذشته خواهیم داشت  و با توجه به چند روز باقیمانده در آموختن «یوگا» سعی بر آن داریم که بر مشکلات خود فائق آییم.

 *******نکات قابل توجه و ضروری قبل از تمرینات یوگا******

شما میتوانید کل تمرینات آموزش یوگا در ۳۱ روز را در یک نرم افزار کامل دانلود کنید

خم شدن به پهلو

۱- یک بار هر سه حالتی را که قبلاً آموخته­ اید در هر حالت پهلو چپ- راست انجام داده و در پایان هر حالت ده ثانیه متوقف شوید. پس از کمی استراحت آماده تمرین بعدی گردید.

آموزش عملی یوگا

حرکت تعادل

۲- سه بار این حالت را بر اساس دستورات قبلی با بلند کردن دست (چپ و سپس راست) انجام داده و در پایان  هر حالت پنج ثانیه متوقف شوید. حال دست را به عقب برده و به سمت بالا بکشید که حالت تعادل انجام شود.

آموزش عملی یوگا

حرکت دورانی

۳- یکبار در سمت چپ حرکت دایره ای  و یک بار حرکت ساعتی را انجام داده و سه بار چرخش دایره ­وار را اجرا نمایید و در هر چرخش سه ثانیه متوقف شوید. به خاطر داشته باشید به تدریج در هر چرخش محیط دایره را وسیع­ تر نمایید.

آموزش عملی یوگا

حالت ریشی

۴- یکبار به ترتیب در پهلوهای چپ و راست حالت ریشی را همان طور که آموخته­ اید انجام داده و در هر پهلو ده ثانیه متوقف شوید. سپس استراحت نمایید. توجه داشته باشید که:

-همواره زانوها راست باشند.

– اگر قادر به گرفتن پاشنه نیستید حتماً ماهیچه ساق پا را بگیرید.

-پیوسته چشم­ها را به دستی که بلند کرده­اید خیره نمایید.

آموزش عملی یوگا

بالا کشیدن­های شکم

۵، ۶- پنج تا ده بار  حرکت بالا کشیدن شکم را پس از هر دم، سه دفعه در حالت ایستاده و سه دفعه در حالت چهارزانو انجام داده و سپس استراحت نمایید.

آموزش عملی یوگاآموزش عملی یوگا

تمرین پوست سر

۷- بیست و پنج بار این حرکت  را همان­طوری که آموخته­ اید انجام داده و سپس استراحت نمایید.

 آموزش عملی یوگا

حرکت شیر

۸- سه بار این حرکت را طبق دستورات قبلی انجام داده و در پایان هر حرکت بیست ثانیه متوقف شوید.

آموزش عملی یوگا

تاب گردن

۹- حالات مختلف تاب گردن را در حالی که راست نشسته و چشم­ها را بسته­­اید به ترتیب چهاربار حرکات چرخشی، دو بار حرکات دایره­ای (به سمت چپ) و دوبار حرکات ساعتی را انجام داهد و سپس استراحت نمایید.

هاتا یوگا

حالت قلاب

۱۰، ۱۱- سه بار این حالت را طبق دستورات قبلی انجام داده و حرکات را در هر حالت پنج ثانیه ادامه دهید.

هاتا یوگا

توجه داشته باشید که دستها را از پشت قلاب نموده و بالا و پایین ببرید سپس راست نشسته و کمی استراحت نمایید.

پرورش سینه

۱۲- پنج بار حرکت پرورش سینه را که قبلاً آموخته ­اید انجام داده و در پایان هر حرکت پنج ثانیه متوقف شوید.

هاتا یوگا

سپس راست نشسته و کمی استراحت نمایید.

حالت قلاب

۱۳، ۱۴- دوبار حرکت «آرنج به زانو» را که قبلاً اموخته ­اید انجام داده و در هر خم شدن و چرخش پنج ثانیه متوقف شوید.

هاتا یوگا

استراحت نموده و آماده تمرین بعدی گردید.

چرخش کامل

۱۵- همانطور که قبلاً آموخته­ اید، حالات کامل چرخش را دوبار در سمت چپ و دوبار در سمت راست انجام داده در هر چرخش پانزده ثانیه متوقف شوید، سعی نمایید که حرکات شما درست انجام گردد.

 هاتا یوگا

کشش پشت

۱۶- سه بار حرکت کامل «کشش پشت» را که قبلاً آموخته­­ اید انجام دهید و در کشش اول ده ثانیه، کشش دوم بیست ثانیه و کشش سوم سی ثانیه متوقف گردید.

هاتا یوگا

توجه داشته باشید که: حرکات شامل عضلات، مچ و پا می­باشد.

کشش پا به تناوب

۱۷- یکبار هر سه حالت را شامل (مچ، عضلات و خود پا) به ترتیب در پای چپ و سپس راست، طبق دستورات قبلی انجام داده و در پایان هر حرکت پانزده ثانیه متوقف شوید.

اگر خسته می­شوید دوبار انجام دهید.

خمش  پشت

۱۸- در حالی که رویی پاشنه­ ها نشسته اید، طبق دستورات قبلی حرکت کامل داشته و پانزده ثانیه متوقف گردید.

هاتا یوگا

سپس با فشار بر پنجه ­ها، همان طور که آموخته ­اید عمل کرده و در این حالت پنج ثانیه متوقف گردید.

حرکات آرام

۱۹، ۲۰- دوبار خیلی آرام حرکات تقویت و محکم کردن بدن را که قبلاً آموخته ­اید بدون مکث انجام داهد و سپس استراحت کنید.

هاتا یوگا

هاتا یوگا

حرکت کبرا / ملخی/ کمانی

۲۱، ۲۲، ۲۳- با توجه به شکل تصاویر هر سه حرکت را طبق دستوراتی که قبلاً آموخته اید انجام دهید.

هاتا یوگا

حرکات هاتا یوگا

حرکات هاتا یوگا

۱- ابتدا حرکت کبرا را انجام داده و سی ثانیه متوقف شوید و سپس چرخش نمودهو ده ثانیه متوقف گردید. حتماً استراحت نمایید.

۲- ابتدا با یک پا و سپس دو پا را حرکت دهید و ده ثانیه متوقف شوید.

۳- ابتدا حالت کامل حرکت کمانی را انجام داده و ده ثانیه متوقف گردید، سپس پنج بار حرکات بوسانی نمایید و به استراحت بپردازید.

یکبار دیگر این حرکات را تمرین نمایید.

پا روی پا

۲۴- سه بار این حرکت را با تغییر دادن پاها انجام داده و در پایان هر تکرار ده ثانیه متوقف شوید.

حرکات هاتا یوگا

بالا بردن پشت

۲۵، ۲۶- دوبار این حالت را که قبلاً اموخته­ اید انجام داده  و در پایان هر حالت ده ثانیه متوقف شوید.

حرکات هاتا یوگا

دقت نمایید که زانوها به هم چسبیده باشند.

حرکت تنفس کامل

۲۷- سه بار حالت لوتوس را در حالت چهارزانو و تنفس کامل انجام داده و در پی آن، آرام نشسته و افکار خود را در روانتان متمرکز سازید.

حرکات هاتا یوگا

برنامه تمرینات بیست و چهارمین روز

 در جهت رفع هرگونه اشکالی، حرکات زیر را یکبار به طور کامل و بدون وقفه، انجام داده و توجه داشته باشید که همواره حرکات را آرام و موزون اجرا کنید.

 1. خم کردن پهلو( از دو سمت)
 2. حالت تعادل (از دو سمت)
 3. حالت ریشی (از دو سمت)
 4. آرنج به زانو ( به طور کامل)
 5. چرخش کامل (از دو سمت)
 6. کشش پا
 7. حرکات آهسته
 8. حرکات توأم (کبرا- ملخی و کمانی)
 9. پا رو پا( از هر سمت)
 10. بالا بردن پشت
 11. کشش پشت

 مطالب یادداشتی روز بیست و چهارم


امساک در خوردن غذا

 یکی  از روش­های امساک در خوردن غذا «روزه گرفتن» می­باشد که از قرنها پیش تاکنون به سبب هدف­های جسمانی و معنوی مورد تأیید مردم بوده و همواره به عنوان روشی جدی تلقی شده است.

هنگامی که روزه می­گیریم، با هدفی معنوی در مدتی معین از بامدادان تا شامگاهان از خوردن می­پرهیزیم. این پرهیز در «یوگا» قسمتی از برنامه اصلاحی بدن در پرورش جسم را تشکیل می­دهد.(سایت هیپنوتیسم دات آی آر) به عبارت دیگر با استراحت دادن به دستگاه گوارش، این امکان به وجود می­ آید که یک جریان پاک کننده پدید آید و تا هنگامی که غذا وارد بدن نشود، نیروی داخلی جسم به کار گرفته شده و این امر با بروز گرسنگی شدید ادامه خواهد یافت.

به طور طبیعی می­توان تا رسیدن به این مرحله مفرط به فعالیت ادامه داد. البته این امساک برای خانم­ هایی که در منزل  تلاش دارند کار درستی نیست، بهتر آن است که با الهام از نحوه روزه­ داری، در روز استراحت روزه گرفت و چیزی نخورد و فقط هنگام بروز تشنگی  آشامیدنی خالص نوشید.

در این میان امکان بروز عصبانیت و سردرد هست، ولی  با سرگرم شدن این ناراحتی­ها، کاهش خواهد یافت.

البته روز بعد می­توان غذا خورد  و این برنامه را تا یک هفته ادامه داد. به این ترتیب توانسته اید بهترین گام را در سلامت جسم برداشته و چنانچه مقدورتان بود این روش امساک را که موافق روش «یوگا» نیز می­باشد در فاصله چند هفته، یکروز انجام دهید و با روزه گرفتن، امکان فعالیت طبیعی را به جسم بدهید.

نکته­ ای که همواره باید مورد نظر قرار گیرد، آرامشی است که از مطالعه، تعمق و تفکر به دست می­آید و هنگام روزه­ داری قوای مغزی را نیز تقویت می­نماید.

پیشنهاد می­شود که قبل از مبادرت به روزه حتماً با پزشک مشورت نمایید.

ادامه دارد…(بخش آموزش تمرینات یوگا در ۳۱ روز)

 

دیدگاه های این نوشته

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

تبلیغات

inapply team | All Rights Reserved - © 2012

باز نشر مطالب هیپنوتیسم دات آی آر تنها با ذکر نام و آدرس سايت مجاز مي باشد .