اوقات شرعی به افق شهرها


خانه » روانشناسی هیپنوتیزم » حافظ همه قرآن را حفظ بود

حافظ همه قرآن را حفظ بود

حافظ همه قرآن را حفظ بود

حافظ شیرازی

• حافظ همه قرآن را حفظ بود .

اسم حافظ ” شمس الدین محمد ” بوده است ولی چون قرآن را حفظ بود ، حافظ قرآن

نامیده شد . حافظ در ردیف کسانی است که خود را به مرحله ی عالی تمرکز فکر رسانده

بود ، به مرحله ی عالی خودهیپنوتیزم رسیده بود ، زیرا اشعار را با خودآگاهی نمیسرود.

بلکه اشعار را با ناخودآگاهی اش به او الهام میکرد .

در مرحله ی عمیق و عالی هیپنوتیزم وقتی به ” خوابرو ” گفته شود ، شما حالا اشعاری را با صدای

بلند میشنوید . خواهد شنید ، سوژه خواهد گفت : بلی !

من اشعاری را با صدای بلند میشنوم ، سوژه میتواند این اشعاری را که میشنود تکرار کند یا بنویسد

بیماران روانی ” اسکیزوفرنی ” یا همان جنون جوانی همینطور هستند. این قبیل بیماران صداهایی

از غیب میشنوند و میگویند کسانی به من دستور میدهند ، مرا امر و نهی میکنند . ولی بیماری

روانی اسکیزوفرنی با رسیدن به مرحله ی عالی خودهیپنوتیزم فرق دارد . بیماری اسکیزوفرنی در

منهای N است ، از نظر سلامت روانی زیر صفر قرار دارد . ولی مرحله ی خودهیپنوتیزم از نقطه نظر

سلامتی ، در N مثبت یعنی بالای صفر قرار دارد .

درمرحله ی بسیار بالا و عالی تمرکز فکر پرتو جو دیگر احتیاجی به درس و کتاب ندارد. بدون اینکه

سواد داشته باشد ، بدون اینکه به مدرسه رفته باشد میتواند بخواند . خیلی چیزها را میداند . اگر

مقدمه ای از هر علمی را بداند ، آن علم به طور کامل به او الهام میشود .

چون درباره ی مرحله عالی خودهیپنوتیزم یا تمرکز فکر مفصل صحبت خواهیم کرد ، لذا در اینجا به

همین چند کلمه اکتفا می کنیم .

ولی در اینجا چون بحثی از حافظ است ، لذا اجبارأ کمی بیشتر درباره حافظ صحبت خواهیم کرد .

در اینجا پیرامون تمرکز فکر عالی حافظ که مربوط به این مبحث است صحبت خواهیم کرد .

با هیپنوتیزم از خواب بیدار شوید

حافظ همه قرآن را حفظ بود

مطالب مرتبط

دیدگاه های این نوشته

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

تبلیغات

inapply team | All Rights Reserved - © 2012

باز نشر مطالب هیپنوتیسم دات آی آر تنها با ذکر نام و آدرس سايت مجاز مي باشد .