ارسال توسط حمید آذر در اکتبر - 17 - 2012 دیدگاه‌ها خاموش

 روش مختلف علماي هيپنوتيزم در خواب كردن

كاملاً شبيه ياد گرفتن رانندگي است كه حفظ كردن مطالب و دستورات كتاب و بدون استاد نمي‌توان رانندگي را ياد گرفت، معذالك در اينجا من روش چند نفر از دانشمندان بزرگ هيپنوتيزم را از كتاب «هيپنوتيزم مصور» نوشته ويلابلو، ترجمه ناصرالملوك شريف در اينجا مي‌آورم، از هر يك از اين روش‌هايي كه در زير گفته مي‌شود مي‌توانيد در خواب كردن اشخاص استفاده كنيد.

1-  رش دكتر «ريشه» در هيپنوتيزم كردن

دكتر «ريشه» جلوي «خوابرو» مي‌نشست و در ميان دو چشمش نگاه مي‌كرد و با لحن ملايمي مي‌گفت «وقتي من شما را مي‌نگرم، پلك‌هاي شما سنگين مي‌شوند، سنگين شدند … بسته شدند … چشم‌هايتان را ببنديد»

بعد دو دستش را بالاي سر سوژه يا مريض مي‌برد و بدون تماس از بالاي سر سوژه تا سر معده چند پاس مي‌داد در ضمن تلقين مي كرد: بخواب …. بخواب ….. بخواب …..

بعد در بيخ گوشش مي‌گفت، خيلي  عميق بخواب.

2-  روش دكتر «برنهايم»: دكتر برنهايم روش خود را در كتاب خود به نام «معالجه از طريق تلقين» كه در 1902 در نيويورك چاپ شده بيان مي‌دارد، (اين كتاب به فارسي ترجمه نشده(. برنهايم روبه روي «خوابرو» مي نشست زانوان سوژه را در ميان زانوان خود مي‌گرفت، و  ثابت به چشم‌هاي سوژه نگاه مي‌كرد، برخي اوقات پاس‌هاي ملايمي مي‌داد، آن قدر نگاه مي‌كرد(سایت هیپنوتیسم دات آی آر) تا چشم‌هاي سوژه آب بيفتد و  يا شروع به بسته شدن نمايد، در اين هنگام شروع به تلقين مي‌كرد، مي‌گفت آها! حالا چشم‌هايت مي‌خواهند بسته شوند، خوابت گرفته، راحت بخواب. آن قدر تلقين مي‌كرد تا سوژه به خواب برود و سپس  شروع به معالجات لازم مي‌نمود.

3-  روش دكتر  «بوردويل»: اين دكتر در عمليات خود علاوه بر تسخير  نگاه، شست‌هاي سوژه را در دست مي‌گرفت، اگر احياناً مريض يا سوژه او به خواب نمي‌رفت با دو دست به روي كره چشم مطابق شكل زیر كمي فشار مي‌داد و تبقين مي‌نمود تا خوابش سنگين شود.

چگونه دیگران را هیپنوتیزم کنیم

4-  روش دكتر پيگمان: دكتر پيگمان براي هيپنوتيزم كردن از وسايل فيزيكي استفاده مي‌كرد. بدين ترتيب كه به سوژه خود مي‌گفت بايستد و سپس دستش را روي شانه چپ مريض مي‌گذاشت و سپس در دست چپ خود شئ‌اي درخشان به فاصله دو تا ده سانتي‌متر از سر مريض نگاه مي‌داشت و به مريضش دستور مي‌داد به آن شئ درخشان نگاه كند وقتي كه پاهاي مريض مي‌لرزيد دستش را به پشت او حائل مي‌كرد كه نيفتد سپس شروع مي‌كرد تا خوابش عميق شود.

5-    روش ژرلن: اگر بخواهيد طبق روش «ژرلين» شخصي را خواب كنيد بايستي بدين ترتيب عمل نماييد. سوژه را پشت به روشنايي بنشانيد و بگوييد فكر كند كه مي‌خوابد. در چشمانش نگاه كنيد و با آهنگ يك وزن، كه بلند و كوتاه نشود بگوييد سرت سنگين شده، آه، چه زود پلك‌هايت خم مي شوند. بعد از بالاي سر تا معده او را پاس دهيد، پس از پاس دادن دست راست را روي سر سوژه بگذاريد و مانند تصوير زیر و مرتباً تلقين كنيد و كمي هم بر روي كره چشم سو ژه فشار دهيد و او را در جاي راحتي بخوابانيد.

چگونه دیگران را هیپنوتیزم کنیم

1-  روش كشيش فاريا: كشيش فاريا«خوابرو» را جلوي  خود مي‌نشاند و مي‌گفت به هيچ چيز فكر نكن مگر به خوابيدن؛ عميقانه نگاهش مي‌كرد، تا ده دقیقه بعد يك مرتبه دستهايش را پايين مي‌آورد و بعد مي‌گفت: سوژه عزيز فوراً بخوابيد، يك دست را روي پيشاني «خوابرو» مي‌گذاشت و مي‌گفت مي‌خواهم راحت بخوابي. (شكل زیر)

چونه هیپنوتیزم کنیم

  روش دلوز:  هيپنوتيزور معروف «دلوز» سوژه را در مقابل خود مي‌نشاند، به طوري كه پاهايش متصل به هم باشند، بعد پاهاي خود را در پهلوي پاي سوژه قرار داده دو دست او را نيز  مطابق شكل زیر در دست مي‌گرفت و در چشمانش نگاه مي‌كرد. در اين حال دستهايش را بالاي سر سوژه مي‌برد و از شانه تا نوك انگشتان او را با تماس تمام كف دست پاس مي داد. سپس دو دست را مي‌گذاشت سر معده سوژه به طوري كه شست سر  معده و بقيه انگشتان در اطراف آن قرار گيرد.

کلاس های دگر هیپنوتیزم

دو دقيقه صبر مي‌كرد، آنگاه دست را روي سر سوژه قرار داده از بالاي سر تا سر معده را پنج، شش مرتبه پاس مي‌داد و پاس‌ها را تا ران‌هاي سوژه آنقدر ادامه مي‌داد تا سوژه به خواب عميقي فرو مي‌رفت.

روش موتن: «موتن» اين طريه را انتخاب مي‌كرد. البته چشمان بسيار قوي داشت. شست‌هاي سوژه را در دست مي‌گرفت، ده دقيقه الي يك ربع در چشم‌هاي سوژه نگاه مي‌كرد. اگر حساس بود فوراً به خواب مي‌فت ولي اگر مقاومت داشت يك دست را به پيشاني سوژه و دست ديگر را پشت گردن او گذاشته چند دقيقه در اين حال باقي مي‌ماند (شكل زیر) و سوژه را به آرامي مي‌نشاند، بعد از پشت گردن تا باسن و ران‌هاي وسوژه را پاس مي‌داد، سپس دست راست را جلو او نگاه داشته از مقابل دماغش آهسته تا برابر سينه مي‌آورد.

سوژه به خواب عميقي فرو مي‌رفت سپس او را به حرف وامي‌داشت و سوالات را شروع مي‌كرد. آنگاه با پاس‌هاي استردادي بيدارش مي‌كرد.

چطور هیپنوتیزم کنیم

مناطق خواب‌آور بدن: برخي از هيپنوتيزم كنندگان معتقدند كه برخي از نقاط بدن براي به خواب رفتن بسيار حساس است، كه اگر  هيپنوتيزم كننده اين نقاط را پيدا كند به سهولت مي‌تواند سوژه را خواب نمايد، اين نقاط در نوك انگشتان، آرنج‌ها، ران‌ها، پشت باسن، طرفين گلو و از همه حساس‌تر پيشاني،  مغز  سر و تخم چشم‌ها هستند، مثلاً‌اگر هيپنوتيزم كننده دست روي پيشاني يا فرق سر سوژه بگذارد زودتر به خواب خواهد رفت و يا اگر پشت ابروها ماساژ داده شود، سوژه خيلي زود به خواب خواهد رفت و برخي از اشخاص هم هستند كه بر عكس كوچك‌ترين تماس با هر نقطه از بدنشان موجب مي‌شود كه اصلاً هيپنوتيزم نشوند.  اين اشخاص ممكن است در مقابل صدا يا نگاه و نور حساس باشند.

روش دكتر «ژول بونه» در هيپنوتيزم كردن:

دكتر «ژول بونه» مي‌گويد: سوژه را ايستاده يا نشسته مي‌توان هيپنوتيزم كرد، براي «خوابرو» نشستن يا ايستادن فرق نمي‌كند ولي هيپنوتيزورها راحت‌ترند بايستند، بعضي‌ها برعكس  نشسته را ترجيح مي‌دهند ولي دكتر «ژول بونه» میگوید: ايستاده را بهتر مي‌دانم. اول چند پاي به روي كره چشم سوژه داده و بعد از شانه تا زانوان سوژه را پاس مي‌دهم (شكل زیر) سپس پشت سر سوژه مي‌روم دستهايم را به روي كتف‌هاي او مي‌گذارم، به طوري كه شست نزديك ستون فقرات ، انگشتان كمي فرو رفته در زير تيغه كتف قرار گيرد.

آموزش دگر هیپنوتیزم

با «خوابرو» هيچ صحبت نمي‌كنم، بعد دستهايم را به طرف خودم مي‌كشم اگر «سوژه» به عقب كشيده شود فوراً او را مي خوابانم ولي اگر كشيدن نشود و ايستادگي نمايد باز هم كلمه‌اي حرف نمي‌زنم، بلكه دوباره دستهايم را به كتف‌ها مي‌گذارم و به عقب مي‌كشم، بعداً آهسته مي‌گويم «به عقب سر كشيده مي‌شود. حتماً كشيده مي‌شوي. ناراحت مباش، به هر طرف كه بدنت متمايل است مقاومت مكن » در اين وقت دستم را برمي‌دارم و «خوابرو» به عقب كشيده مي‌شود.

هر كس به اندازه حساسيتش مقاومت مي‌كند، بعضي‌ها بي‌اختيار پرت مي‌شوند، ولي اغلب جاي خود را تغيير مي‌دهند. «هيپنوتيزور» بايد خيلي با حوصله و صبور باشد.

در ضمن عمل بايد مرتب تلقين نمود. به هر حال آنگاه براي سومين بار كتف‌هاي سوژه را با قدرت كف دست به سوي خود يكشيد و بگوييد كه: «طولي نمي‌كشد كه به روي بازوان شما مثل يك جسم بي‌حس و سنگيني مي‌افتد» در اين  حال با يك دست سر معده و با دست ديگر ناحيه لگن «خوابرو» را مالش دهيد و سعي كنيد تعادلش بهم نخورد و وقتي ماساژ مي‌دهيد تلقين كنيد كه به زودي به خواب عميق و سنگيني خواهيد رفت، آرام و راحت بخوابيد.

چند دقيقه هم ناحيه كمر معمول را تا ران‌هايش مالش دهيد. بعد دست‌هاي خود را به كتف‌هاي «سوژه» بگذاريد و خودتان را حائل قرار دهيد، اگر «خوابرو» حساس هم نباشد نتيجه قطعي گرفته‌ايد.

اگر سوژه مقاومت نمايد: ولي بعضي اوقات كه مريضي  مقاومت مي‌نمايد فوراً يك دست به پيشاني او بگذاريد و با دست ديگر آهسته حفره چشم او را فشار دهيد. اگر مدت بيست دقيقه به همين حال بماند، سوژه به خواب عميقي فرو خواهد رفت.

با اين حال  بعضي از مريض‌ها بازهم مقاومت نموده و بدنشان به همان حال باقي مي‌ماند، در اين صورت سوژه را بنشانيد و يك شئ درخشان جلو چشمانش نگاهداريد، مثلاً يك اشرفي طلا كه بر روي مخمل مشكي دوخته‌ايد، يا سر تنگ كريستال كه تراش داشته باشد.

به «خوابرو» بگوييد كه به خوابيدن فكر كند، دستهايش را كناربدنش بگذارد،مدت چهار تا پنج دقيقه شئ درخشان را جلوي او نگاه داريد و بگوييد چشم از آن شئ درخشان بر ندارد.

اگر تعادلش بهم خورد او را راحت بخوابانيد و سر تنگ را به دستش داده و  بگوييد كه به فاصله پنج تا شش سانتي‌متري چشمانش نگاه داشته  و به آن  نظر كند.

مدت يك ربع ساعت او را به حال خود بگذاريد تا چشمانش بسته شود اگر چشمانش را بست كه خوابيده است، ولي چنان‌چه چشمانش را باز كرد دستهايتان را به روي چشمانش بگذاريد و  ببنديد و با تحكم بگوييد محال است بتواني چشمانت را باز كني، اگر چشمانش را باز نكرد، مطمئن باشيد كه خواب است ولي در صورتي كه چشمانش را باز كرد نمي‌توانيد مطمئن شويد كه به خواب رفته است. سپس از جمجمه تا سر معده او را پاس دهيد . اگر پلكهايش بهم خورد با دست خودتان چشمانش را ببنيد و بگوييد مقاومت مكن، سلامتي تو بسته به اين است كه بخوابي، موقعي كه اعصاب مريض مرتعش گشت و به طور محسوسي لرزيد مطمئن باشيد كه «سوژه» مي‌خوابد اگر با حوصله و دقت اين روش را ادامه بدهيد اثر آن  صدر در صد است

دكتر «ژول بونه» با اين روش خود خواسته است دستوري بدهد كه با آن بتوان همه را هيپنوتيزم كرد و با اين روش  غيرممكن است و اين روش كاملاً قديمي است. براي اين‌كه بتوانيم همه را هيپنوتيزم كنيم بايد نخست با مكانيسم‌هاي دفاعي بيمار آشنا شويم،و طبق سازوكارهاي دفاعي روش خاصي انتخاب نماييم و سوژه را هيپنوتيزم نماييم. اين روش‌ها در مبحث هيپنوتيزم معالجي كه دكتر مجبور است همه مراجعين را هيپنوتيزم نمايد به طور مفصل بيان خواهد شد.

 ادامه دارد…(دگر هیپنوتیزم)

دسته بندی: دگر هیپنوتیزم

نظرات بسته شده است.

پست های ویژه

دانلود موزیک مدیتیشن نسخه اول

دانلود موزیک مدی

دانلود موزیک مدیتیشن نسخه اول اورجینال موسیقی یک داروی قدرتمند است که می‌تواند باعث ایجاد شادی ...

دانلود موزیک ریلکسیشن,دانلود موزیک ریلکس,دانلود موزیک ریلکس کننده,دانلود موزیک ریلکسی

دانلود ریلکس موز

دانلود ریلکس موزیک اورجینال-مجموعه اول   رموز زیبایی و مقابله با پیری با گوش دادن به موزیک ...

نمایش حرکات یوگا توسط استاد باباجی

نمایش حرکات یوگا

نمایش حرکات یوگا توسط استاد صد ساله باباجی   این مجموعه که در یک دی وی دی  ...

دانلود کتاب روش درس خواندن

دانلود کتاب روشه

دانلود کتاب تکنیک های درس خواندن     این کتاب به دانش آموزانی تقدیم میشود که با یک ...

تله کینزی

دانلود کتاب حرکت

دانلود کتاب حرکت اشیاء با نیروی ذهن تحقیقات علمی در مورد پدیده های عجیب درا ین کتاب ...

تبلیغات